»  Library

Library

វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា រៀបចំបណ្ណាល័យដោយប្រើប្រាស់ Congress Classification System ឱ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយល្អ និងមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់អ្នកអានក្នុងការស្វែងរកឯកសារ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ មានសៀវភៅ / ឯកសារជាង ៣.០០០មុខ ដែលបានដំកល់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ ។ បណ្ណាល័យស្ថិតនៅជាន់ផ្ទាល់ដី នៃអាគារ វិទ្យាស្ថាន ពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា ។

ការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ និងកុំព្យូទ័រ

ពេលម៉ោងបើកបម្រើសេវា

 • ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ៖ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ២០:០០នាទី
 • ថ្ងៃសៅរ៍ ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ៖ ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ០៧:៣០នាទី រហូតដល់ម៉ោង ១៦:០០នាទី។ លើកលែងតែថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថាន។

ការដាក់លេខកូដសម្គាល់ Call Number

បណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យប្រើប្រាស់ Library of Congress Classification System (LCCS) រៀបចំដាក់លេខកូដសម្គាល់ (Call number) សៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗ នៅក្នុងបណ្ណាល័យដូចខាងក្រោម៖

Call number គឺបង្ហាញជាទម្រង់បញ្ឈរនៅលើទ្រនុងខ្នងផ្នែកខាងក្រោយ និងស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមចម្ងាយ០១សង់ទីម៉ែត្រ ពីខាង ក្រោមនៃសៀវភៅ/ឯកសារ ។ រូបរាងរបស់ Call Number ចែកចេញជាបីបន្ទាត់ដូចជា៖

 • បន្ទាត់ទី១: ជាប្រភេទអក្សរព្យញ្ជនៈហៅថា (Class)
 • បន្ទាត់ទី២: ជាប្រភេទលេខហៅថា (Sub class) ។ ពេលខ្លះបន្ទាត់ទី២អាចមានជាលេខ និងជាទសភាគច្រើនខ្ទង់ ដែលត្រូវការបន្តទៅបន្ទាត់ទី៣ ។
 • បន្ទាត់ទី៣: ជាទូទៅហៅថា Cutter line ឬ Cutter number ។ គឺជាការរួមផ្សំរវាងអក្សរព្យញ្ជនៈ (នៅពីខាងមុខ) និងចំនួនទសភាគ (នៅពីខាងក្រោយ) ។ បណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យអាចធ្វើការបង្ហាញបន្ថែមនូវព័ត៌មាននៅលើ Call number ០២ឬ០៣បន្ទាត់ទៀតអំពី volume number, copy/original number, កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះពុម្ព ។

ការដាក់តម្រៀបសៀវភៅនៅលើទូរ (Sorting Rules)

ការតម្រៀបសៀវភៅ/ឯកសារនៅលើទូរត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមលំដាប់នៃអក្ខរក្រម និងលេខតាមបទដ្ឋានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 • អក្ខរក្រមនៅពីមុខ បន្ទាប់មកលេខនៅពីក្រោយ (alphabetic, then numeric)
 • ជួរបន្ទាត់ដែលពុំមានទិន្នន័យ នៅពីមុខ ជួរបន្ទាត់ដែលមានទិន្នន័យ (nothing before something)
 • Volume number នៅពីមុខ copy number (volume number before copy number)
 • Copy number នៅពីមុខ year of publication (copy number before year of publication)

របៀបរកសៀវភៅ/ឯកសារនៅលើទូ

ដើម្បីអាចស្វែងរកសៀវភៅ/ឯកសារ អ្នកអានត្រូវមើល Call numbers ពីបន្ទាត់មួយទៅបន្ទាត់មួយ ពីលើចុះមកក្រោម ទៅតាមលេខរៀង អក្សរ និងតួលេខ ។

ការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ

 • ការផ្តល់ព័ត៌មាន
  អ្នកអានអាចទាក់ទងបណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យនៅកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបាននូវគំនិតយោបល់ និងព័ត៌មាននានា ដែលទាក់ទងនឹងកិច្ចការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ។ រាល់ព័ត៌មាន និងការផ្សព្វផ្សាយនានាដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ បណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យអាចធ្វើការបិទបង្ហាញលើក្តារខៀនផ្តល់ ព័ត៌មានរបស់បណ្ណាល័យ ដើម្បីឱ្យអ្នកអានបានដឹង ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ
  • កម្មករនិយោជិតអេស៊ីលីដា
  • គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស-និស្សិត
 • សិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់
  • សិទ្ធិក្នុងការចូលអាន
   • កម្មករនិយោជិតអេស៊ីលីដា អាចចូលអានសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ លុះត្រាតែបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ការងារ ។
   • គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិតអាចចូលអានសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ណាល័យ លុះត្រាតែបង្ហាញប័ណ្ណ សម្គាល់ គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត ។
  • សិទ្ធិក្នុងការសុំខ្ចី
   • អ្នកសុំខ្ចីសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗយកចេញក្រៅបរិវេណបណ្ណាល័យត្រូវបំពេញ ទម្រង់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកខ្ចី ។
   • កម្មករនិយោជិតអេស៊ីលីដា ត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការងារ ដើម្បីបណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យ ធ្វើការកត់ត្រាទុក ។
   • គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត ត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយវិទ្យាស្ថាន ដើម្បីបណ្ណារក្ស/បុគ្គលិក បណ្ណាល័យធ្វើការកត់ត្រាទុក ។
  • ប្រភេទសៀវភៅ/ឯកសារដែលមិនអាចខ្ចីបាន
  • ល.រ ប្រភេទសៀវភៅ/ឯកសារ
   1. គោលការណ៍នីតិវិធីនានារបស់អេស៊ីលីដា
   2. សៀវភៅមុខវិជ្ជា ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
   3. សៀវភៅភាសាអង់គ្លេសដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន
   4. សៀវភៅ/ឯកសារយោង
   5. សៀវភៅ/ឯកសារដែលមិនមានការបោះពុម្ពសារជាថ្មី
   6. សៀវភៅ/ឯកសារដែលមានចំនួន១ក្បាល/ច្បាប់នៅក្នុងស្តុក
   7. កាសែតអាត់សំឡេង, CD, VCD, DVD
  • ចំនួន និងរយៈពេលនៃការខ្ចី
   • កម្មករនិយោជិតអេស៊ីលីដា គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត អាចខ្ចីសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗបានចំនួន០២ច្បាប់ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ រាប់បញ្ចូលទាំងថ្ងៃសៅរ៍ អាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថាន ។
  • ការសងត្រលប់
   • អ្នកខ្ចីត្រូវសងត្រលប់សៀវភៅ/ឯកសារមកបណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យដោយខ្លួនផ្ទាល់ ឬតាមរយៈបុគ្គលផ្សេងក្នុងករណីមាន ធុរៈ តាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ ។
   • ករណីថ្ងៃត្រូវសងត្រលប់ប៉ះថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក ដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថាន អ្នកសុំខ្ចីត្រូវសងត្រលប់សៀវភៅ/ ឯកសារ នៅមុនថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក ឬក្រោយថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាក០១ថ្ងៃ ។
  • ការខ្ចីសារជាថ្មី
   • ការខ្ចីសារជាថ្មីបាន លុះត្រាតែសងត្រលប់មកវិញសៀវភៅ/ឯកសារគ្រប់ចំនួន និងតាមកាលកំណត់ជាមុន ទើបអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗដទៃទៀតបន្ត ។
  • ការកក់ទុក
   • អ្នកមានបំណងខ្ចីសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗដែលមានអ្នកខ្ចីហើយ ត្រូវបំពេញទម្រង់ស្នើសុំកក់ទុក ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិខ្ចីបន្ត ពីអ្នកខ្ចីមុន ។ ករណីមិនបានស្នើសុំកក់ទុក បណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យមានសិទ្ធិឱ្យអ្នកផ្សេងខ្ចីបន្ត ។
  • ការផាកពិន័យលើការសងត្រលប់យឺតយ៉ាវ
   • ការសងត្រលប់មកវិញសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗយឺតយ៉ាវហួសរយៈពេលកំណត់ អ្នកខ្ចីត្រូវរងការផាកពិន័យជាប្រាក់ទៅតាម ការកំណត់របស់វិទ្យាស្ថាន ។
  • សំណងលើការបាក់បែក ខូចខាត និងបាត់បង់
   • អ្នកខ្ចីត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការបាក់បែកឬខូចខាតសៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗដែលបានខ្ចីពីបណ្ណាល័យ ហើយត្រូវសងមកវិញជា សាច់ប្រាក់ ដែលបានកំណត់ដោយវិទ្យាស្ថាន ទៅតាមការបាក់បែក ឬខូចខាត ។
   • អ្នកខ្ចីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលើករណីបាត់បង់សៀវភៅ/ឯកសារផ្សេងៗដែលបានខ្ចីពីបណ្ណាល័យ ។ អ្នកខ្ចីអាចទិញសងនូវ ប្រភេទសៀវភៅ/ឯកសារដែលបានធ្វើបាត់ ឬសងមកវិញជាសាច់ប្រាក់ទៅតាមថ្លៃដើមនៃសៀវភៅ/ឯកសារនោះ ។

ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់បណ្ណាល័យ

 • កម្មករនិយោជិតអេស៊ីលីដា គ្រូបង្រៀន សិក្ខាកាម សិស្ស និស្សិត អាចស្នើសុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់បណ្ណាល័យ ដោយកំណត់រយៈពេល០១ម៉ោង សម្រាប់ការស្នើសុំ១លើក ។
 • ការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័ររបស់បណ្ណាល័យ គឺដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ឬការវាយអត្ថបទផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះ ។ បណ្ណារក្ស/បុគ្គលិកបណ្ណាល័យនឹងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ភ្លាម ករណីប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រខុសពីការកំណត់ ។

ACLEDA INSTITUTE OF BUSINESS
Registration No.: 00003836

#50, corner of street 516 and 335, Phum 6, Sangkat Beung Kak I,
Khan Tuol Kork, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.
P.O.Box: 1149
Tel: +85­5 (0)23 986 937 / 999 944
Fax: +85­5 (0)23 999 979 / 881 780
E-mail: info@acleda-aib.edu.kh
Site Map
Feedback Form
Newsletter
Legal Notice
Find us on Facebook

Online Visitors: 24
Today​ Visitors: 754
Yesterday Visitors: 569